Service Apotheek Nascholing

Privacy Statement (NSAB B.V. – Xanti/Service Apotheek Nascholing website)

 
1. ALGEMEEN

1.1 Dit privacy statement is van toepassing op de Service Apotheek Nascholing Website/Xanti Learning www.serviceapotheeknascholing.net (hierna: de ‘Website’).

1.2 De verantwoordelijke voor deze Website is Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V., waarvan u de gegevens aantreft onder het kopje ‘contact’ op deze Website. 

1.3 Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V. hecht grote waarde aan de bescherming van privacy en persoonsgegevens. Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V. behandelt de persoonsgegevens van klanten en bezoekers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van relevante wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige toepasselijke wet- en regelgeving.

1.4 De verwerker voor deze Website is Telartis B.V. die uw gegevens uitsluitend in opdracht en ten behoeve van Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V. verwerkt, voor zover nodig om de in artikel 2 genoemde producten en diensten te kunnen aanbieden (hosting, technische ondersteuning en helpdesk).

1.5 In dit privacy statement kunt u lezen welke persoonsgegevens Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V. verwerkt, voor welke doeleinden en hoe wij uw gegevens beschermen. Door gebruik te maken van deze Website en in te stemmen met de voorwaarden van dit privacy statement geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals hierin omschreven. Indien u niet (langer) instemt met de verwerking van uw persoonsgegevens zoals in dit privacy statement omschreven, betekent dit automatisch dat u geen gebruik (meer) kunt maken van de producten en diensten op deze Website.

2. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

2.1 Indien u via deze Website gebruik maakt van de producten en diensten van Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V. worden uw persoonsgegevens verwerkt.

 1. Via het online persoonlijke account op deze Website:
  1. Registratieproces t.b.v. het online account
  2. Inloggen online account 
  3. Maken e-learnings en bedrijfsopleidingsplan (BOP)
  4. Aanmelden bijeenkomsten/evenementen NSAB

2.2 Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar voor Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V.. Telartis B.V. verwerkt de noodzakelijke gegevens voor Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V. om de hosting, technische ondersteuning en helpdeskfunctie van de Website te verzorgen. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden doorgegeven aan SA Connect (Speakap) t.b.v. het maken van een account op SA Connect. Uw persoonsgegevens worden niet aan andere derden verstrekt, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming verleent.

2.3 Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V. verwerkt de persoonsgegevens die we van u of van uw werkgever (of een andere bevoegde medewerker) ontvangen. Om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening via de Website registreren we de gegevens met betrekking tot e-learnings die u gestart of gevolgd heeft, uw evaluatie over de e-learnings en overige informatie die u aan ons verstrekt.

2.4 Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, is het op elk moment mogelijk om uw toestemming op een later moment weer in te trekken. Dit kunt u doen door contact op te nemen met Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V., door het sturen van een e-mail naar zorg@serviceapotheek.nl of telefonisch contact opnemen met 088-2768450.

3. WELKE GEGEVENS VERWERKT NEDERLANDSE SERVICE APOTHEEK BEHEER B.V.?

3.1 Indien u gebruik wilt maken van de op deze Website aangeboden diensten kan Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V. diverse gegevens registreren. Wij onderscheiden de volgende gegevens:
 1. Gegevens m.b.t. account
  1. Voornaam, achternaam, tussenvoegsels
  2. Geslacht
  3. Geboortedatum (optioneel)
  4. Functie
  5. E-mail
  6. BIG of KABIZ nummer(s) 
  7. Apotheeknaam
 2. Gegevens m.b.t. scholingsgegevens
  1. Welke e-learnings gevolgd zijn
  2. Voor welke bijeenkomsten ingeschreven is 
  3. Tijdregistratie e-learnings
  4. Studieresultaten
  5. Evaluatie over de e-learnings (optioneel)
  6. Antwoorden op vragen uit het inschrijfformulier voor bijeenkomsten
 3. Gegevens m.b.t. projecten
  1. Voor welke zorgthema’s ingeschreven is
  2. Registratie gegevens en deelname voor andere onderzoeken/projecten 
3.2 Na registratie ontvangt u een e-mail met bevestiging van uw online account en een link om een wachtwoord aan te maken.

3.3 Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V. verwerkt uw BIG- of KABIZ registratienummer(s) om accreditatiepunten door te geven aan PE-online als de e-learning met voldoende resultaat is afgerond of een bijeenkomst is bijgewoond. Met het toevoegen van uw BIG en/of KABIZ nummer in uw account, gaat u akkoord met de verwerking hiervan in PE-online.  

3.4 Geanonimiseerde gegevens worden voor analyse verzameld om nascholing op bepaalde onderwerpen te monitoren. 

4. WELKE GEGEVENS VERWERKT UW APOTHEEK?

4.1 Mensen met een beheerdersaccount in uw apotheek hebben toegang tot de volgende gegevens: 
 1. Gegevens m.b.t. account
 1. Voornaam, Achternaam, tussenvoegsels
 2. Geslacht
 3. Geboortedatum (optioneel)
 4. Functie
 5. E-mail
 6. BIG of KABIZ nummer(s) 
 7. Apotheeknaam
 1. Gegevens m.b.t. scholingsgegevens
 1. Welke e-learnings gevolgd zijn
 2. Tijdregistratie e-learnings
 3. Studieresultaten
 4.2 Mensen met een beheerderaccount hebben toegang tot uw gegevens in het kader van het bedrijfsopleidingsplan, functioneringsgesprekken en andere personeelszaken. Per apotheek kunnen er 1 of meer beheerders zijn die toegang hebben tot uw gegevens. Vraag intern na wie toegang heeft tot uw gegevens.

5. WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

5.1 De registratiegegevens en persoonsgegevens zijn nodig voor het uitvoeren van de aangeboden diensten en de administratieve afhandeling daarvan, zoals voor het volgen van e-learnings en/of bijeenkomsten en inschrijven voor projecten (zie artikel 3.1). 

5.2 Uw persoonsgegevens kunnen door Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V. mogelijk ook worden gebruikt voor verzending van nieuwsbrieven, enquêtes, BOP voortgang mails en certificaat mails. Indien u geen prijs stelt op deze mailings kunt u via uw accountinstellingen aangeven dat u deze niet langer wilt ontvangen of uw toestemming hiervoor intrekken conform het bepaalde in artikel 2.4 van dit privacy statement. 

6. HOE GAAN WIJ OM MET DE BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS?

6.1 Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V. legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking, een en ander rekening houdend met de stand der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging en de privacyrisico’s.

6.2 Om de veiligheid te garanderen evalueren we de in artikel 6.1 genoemde maatregelen regelmatig met inachtneming van de relevante wet- en regelgeving en houden we onze software up-to-date.

7. DOORVERKOOP

Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V. zal uw persoonsgegevens die zijn vastgelegd ten behoeve van Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V. nimmer verkopen aan derden. Eventuele derden die door Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V. worden ingeschakeld conform het bepaalde in artikel 2.2 zijn gehouden aan geheimhouding en verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren.

8. WAT ZIJN UW RECHTEN?

8.1 U heeft de mogelijkheid om Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V. te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissen van uw persoonsgegevens of beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt hiervoor contact opnemen met Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V., door het sturen van een e-mail naar zorg@serviceapotheek.nl of telefonisch contact op te nemen met 088-2768450.

8.2 U heeft tevens het recht een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V. in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. COOKIES

9.1. Op deze Website maken wij gebruik van ‘cookies’. Een cookie is een zeer klein tekstbestand dat door het bezoek aan de Website automatisch op uw apparatuur, bijvoorbeeld uw computer, wordt geplaatst. Door cookies te gebruiken, kan de Website tijdelijk informatie over bezoeken en bezoekers opslaan.

9.2. Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V. gebruikt alleen strikt noodzakelijke cookies (functionele cookies). Een sessie-cookie wordt gebruikt om te kunnen onthouden dat u ingelogd bent. In het cookie staat alleen een Sessie ID. Het cookie wordt direct verwijderd als u uitgelogd bent of als u uw browser sluit. Ook wordt optioneel uw e-mailadres in een cookie bewaard wanneer u de optie 'Onthoud mijn e-mailadres' aanvinkt op de inlogpagina. Door het gebruik van deze cookie hoeft u bij een volgend bezoek aan de website niet opnieuw uw e-mailadres in te voeren. Dit cookie wordt na een jaar verwijderd of als u het vinkje op de inlogpagina weer uitzet.

10. HOE LANG WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD?

De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking. De verzamelde persoonsgegevens worden bewaard zolang u zich heeft geregistreerd voor gebruik van de Website. Daarna worden de gegevens maximaal 5 jaar bewaard, zodat u uw gegevens in deze jaren nog kunt opvragen gedurende uw registratieperiode. 

11. WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACY STATEMENT

Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacy statement. Wij adviseren u dit privacy statement geregeld te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Uiteraard melden wij wijzigingen in dit privacy statement ook in onze nieuwsberichten op de Website.

12. CONTACTINFORMATIE

Indien u vragen heeft over dit privacy statement of ons privacy beleid, kunt u bellen met T 088-2768450 of een e-mail sturen naar E zorg@serviceapotheek.nl.