Service Apotheek Nascholing

Welkom op de Service Apotheek Nascholing website

Via het overzicht dat getoond wordt onder 'Cursussen' kunt u direct starten met de e-learning van uw keuze door deze aan te klikken. U hoeft een e-learning niet in één keer af te ronden, maar kunt later terugkeren en verder gaan waar u gebleven bent.

Heeft u vragen over het gebruik van deze website, kijk dan ook eens in de menubalk onder 'Vragen?'. Hier wordt antwoord gegeven op veelgestelde vragen over deze nascholingsomgeving.

***NIEUWS***

Nieuw! Aan de slag met het bedrijfopleidingsopleidingsplan! 21-02-2018
Maak een vertaling van uw doelstellingen en visie naar gerichte leeractiviteiten. Met het bedrijfsopleidingsplan van Service Apotheek heeft u een overzichtelijk plan van aanpak om uw team naar een hoger niveau te tillen. 

 Wat zijn uw voordelen?
• Geďntegreerd scholingsportaal
• Adviezen op basis van teamsamenstelling
• Persoonlijk plan van aanpak
• Overzichtelijke monitoring
 
Het vernieuwde bedrijfsopleidingsplan (BOP) vindt u vanaf vandaag in het nascholingsportaal. De handleiding om het plan in te vullen, vindt u hier. De handleiding staat ook op eQuse en op intranet.
Let op: het oorspronkelijke BOP excel (OPN02.CF Bedrijfsopleidingsplan) komt hiermee te vervallen. 


Naamswijziging e-learning 19-02-2018
De naam van de e-learning thuiszorg- of instellingpatiënten, omgaan met medicatieveiligheid is gewijzigd naar: veilige principes, medicatieveiligheid en wijkverpleging: de rol van de apotheker. De accreditatie is nog steeds voor apothekersassistenten, farmaceutisch consulenten en apothekers geldig!

Twee vernieuwde cursussen voor assistenten! 03-01-2018
Goed nieuws: de assistenten e-learnings ‘Incontinentie’ en ‘Medicatieveiligheid’ zijn herzien en opnieuw geaccrediteerd.

Heeft u het hulpmiddelencontract van Zilveren Kruis? Een voorwaarde van dit contract is dat minimaal één apothekersassistent een geaccrediteerde nascholing heeft gevolgd. Wij bieden dit in de vorm van een e-learning aan. De e-learning ‘Incontinentie’ is opnieuw geaccrediteerd (met minimale wijzigingen ten opzichte van de eerdere versie) en beschikbaar op het Service Apotheek Nascholingsportaal. De e-learning is KABIZ geaccrediteerd met 2 SBU.

De e-learning ‘Het belang van bijwerkingen melden Lareb en LIM’ is opnieuw geaccrediteerd met 1 SBU onder de naam ‘Medicatieveiligheid 2018’.
Nieuw in deze e-learning:

  • Informatie over het zorgthema Medicatieveiligheid.
  • Mogelijkheid van LIM-NAlerts om patiënten via een digitaal uitnodigingsprotocol te attenderen op deelname aan het LIM-programma verder toegelicht.  

Wij wensen u veel plezier en succes bij het maken van deze e-learnings!


Nieuwe e-learning Hypertensie en update e-learning Maagbescherming
Hypertensie is een belangrijke risicofactor voor hartvaatziekten. Hartvaatziekten zijn in Nederland doodsoorzaak nummer twee. Omdat veel hartvaatziekten met geneesmiddelen behandeld of voorkomen kunnen worden, verdienen deze aandoeningen alle aandacht van de apotheek. Deze cursus behandelt een belangrijke risicofactor voor hartvaatziekten, namelijk hypertensie (verhoogde bloeddruk). Natuurlijk blijft de levensstijl niet onbesproken.
 
De e-learning Maagbescherming is herzien volgens de laatste NHG-standaarden. Zowel de niet-medicamenteuze als de medicamenteuze therapie is aangepast. Ook vindt u meer informatie over maagbescherming bij een gastric bypass. Door de aanpassingen is de e-learning opnieuw geaccrediteerd. 
 
Wij wensen u veel plezier en succes bij het maken van deze e-learnings!

Accreditatie e-learning 'Thuiszorg- of instellingspatiënten, omgaan met medicatieveiligheid'
Goed nieuws! De cursus ‘Thuiszorg- of instellingspatiënten, omgaan met medicatieveiligheid’ is vanaf nu ook geaccrediteerd voor apothekersassistenten en farmaceutisch consulenten. Voorheen was deze cursus alleen geaccrediteerd voor apothekers.

Vernieuwde e-learning ‘Astma en COPD’ voor apothekersassistentes!

De e-learning Astma en COPD is herzien volgens de laatste NHG-standaarden. Zowel de niet-medicamenteuze als de medicamenteuze therapie is aangepast. Ook vindt u meer informatie over het online zorgprogramma SARA. Door de aanpassingen is de e-learning opnieuw geaccrediteerd. Heeft u deze e-learning al eerder gemaakt? Dan telt deze e-learning opnieuw mee binnen de herregistratieperiode.

E-learning 'Diabetes en medicatie' herzien
De e-learning 'Diabetes en medicatie' is onlangs herzien, KABIZ-geaccrediteerd met 1 punt (1 SBU) en vanaf nu beschikbaar op het Service Apotheek Nascholingsportaal.
Belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Toevoeging nieuwe geneesmiddelen, zoals GLP-1 agonisten, SGLT-2 remmers en ultralangwerkende insulines met bijbehorende informatie
  • Op basis van nieuw advies dosering metformine bij nierfunctie 10-30ml/min aangepast
 Wij wensen u veel plezier en succes bij het maken van deze e-learnings!

Wijzigingen Kwaliteitsregister Apothekersassistenten per 1 juli 2017
Per 1 juli j.l. is het Kwaliteitsregister Apothekersassistenten Openbare Farmacie (KAOF) samengevoegd met het Kwaliteitsregister Apothekersassistent (KAA). Dit register wordt uitgevoerd door KABIZ. Via de website van KABIZ leest u wat dat voor u betekent.