Service Apotheek Nascholing

Welkom op de Service Apotheek Nascholing website

Via het overzicht dat getoond wordt onder 'Cursussen' kunt u direct starten met de e-learning van uw keuze door deze aan te klikken. U hoeft een e-learning niet in één keer af te ronden, maar kunt later terugkeren en verder gaan waar u gebleven bent.

Heeft u vragen over het gebruik van deze website, kijk dan ook eens in de menubalk onder 'Vragen?'. Hier wordt antwoord gegeven op veelgestelde vragen over deze nascholingsomgeving.


***NIEUWS***

Minor FPZ 02-05-2018
Op dit moment zijn de studenten van de Minor FPZ van de opleiding Farmakunde hard bezig met het maken van een e-learning voor Service Apotheek. De doelgroep van de e-learning zijn apothekersassistentes. Om te zorgen dat de inhoud en de vorm van de e-learning geschikt en aantrekkelijk is voor de doelgroep zijn we op zoek naar apothekersassistenten die mee willen doen met de pilotfase. Lijkt het je leuk om zo een bijdrage te leveren aan de minor FPZ en je hebt tijd in de periode van 16 tot 23 mei? Stuur dan een mail naar: zorg@serviceapotheek.nl.


Motiveren, inspireren en delegeren! 11-04-2018

Handvaten nodig bij de implementatie van een nieuw beleid of project (bijvoorbeeld SARA)? En wilt u hierbij taken kunnen delegeren aan geschikte medewerkers op motiverende wijze? Volg dan de training ‘Motiveren, inspireren en delegeren’, verzorgd door Nicoline van Leeuwen en uw productspecialist. De training voor apothekersassistent, consulent, manager en apotheker! U schrijft u in via de volgende link in het nascholingsportaal.
 

Inlevingsvermogen aan de balie 16-04-2018

Het beroepsprofiel apothekersassistent is de laatste jaren erg in beweging. Bij het adviseren en voorlichten van de patiënt moet je als apothekersassistent communicatieve vaardigheden kunnen combineren met vakinhoudelijke kennis. Er is hierbij weinig ruimte voor het vragen van advies aan collega's. Als apothekersassistent moet je je gedrag kunnen afstemmen op uiteenlopende en soms onvoorspelbare patiëntkenmerken. Je moet zo goed mogelijk om kunnen gaan met eisend of agressief gedrag van patiënten. Maar wat nu als je in de schoenen kon staan van die ene vervelende patiënt? Als je zou horen, zien en voelen wat zij voelen, zou je de patiënt aan de balie dan anders behandelen? Klantbejegening is voor Service Apotheek belangrijk, omdat dit kan resulteren in betere zorg en meer werkplezier. Wil jij inspiratie opdoen en voelen hoe je in de schoenen van de patiënt kunt staan en je gedrag daarop proberen aan te passen? Kijk dan naar dit filmpje hier.


 

Update: nieuw in het bedrijfsopleidingplan 27-03-2018

  • Overige scholingen toevoegen aan het plan
  • Kwartaalrapportage naar beheerder van nascholingsportaal
  • Tweemaandelijkse voortgangsmail naar ingeplande medewerkers
  • Voor alle medewerkers planning nu ook in te zien onder kopje 'BOP' bij inloggen in portaal
 

Nieuw! Aan de slag met het bedrijfsopleidingsopleidingsplan! 21-02-2018

Maak een vertaling van uw doelstellingen en visie naar gerichte leeractiviteiten. Met het bedrijfsopleidingsplan van Service Apotheek heeft u een overzichtelijk plan van aanpak om uw team naar een hoger niveau te tillen. 
 

 Wat zijn uw voordelen?

• Geďntegreerd scholingsportaal
• Adviezen op basis van teamsamenstelling
• Persoonlijk plan van aanpak
• Overzichtelijke monitoring
 
Het vernieuwde bedrijfsopleidingsplan (BOP) vindt u vanaf vandaag in het nascholingsportaal. De handleiding om het plan in te vullen, vindt u hier. De handleiding staat ook op eQuse en op intranet.
Let op: het oorspronkelijke BOP excel (OPN02.CF Bedrijfsopleidingsplan) komt hiermee te vervallen. 

 

Naamswijziging e-learning 19-02-2018

De naam van de e-learning thuiszorg- of instellingpatiënten, omgaan met medicatieveiligheid is gewijzigd naar: veilige principes, medicatieveiligheid en wijkverpleging: de rol van de apotheker. De accreditatie is nog steeds voor apothekersassistenten, farmaceutisch consulenten en apothekers geldig!
 

Twee vernieuwde cursussen voor assistenten! 03-01-2018

Goed nieuws: de assistenten e-learnings ‘Incontinentie’ en ‘Medicatieveiligheid’ zijn herzien en opnieuw geaccrediteerd.

Heeft u het hulpmiddelencontract van Zilveren Kruis? Een voorwaarde van dit contract is dat minimaal één apothekersassistent een geaccrediteerde nascholing heeft gevolgd. Wij bieden dit in de vorm van een e-learning aan. De e-learning ‘Incontinentie’ is opnieuw geaccrediteerd (met minimale wijzigingen ten opzichte van de eerdere versie) en beschikbaar op het Service Apotheek Nascholingsportaal. De e-learning is KABIZ geaccrediteerd met 2 SBU.

De e-learning ‘Het belang van bijwerkingen melden Lareb en LIM’ is opnieuw geaccrediteerd met 1 SBU onder de naam ‘Medicatieveiligheid 2018’.
Nieuw in deze e-learning:

  • Informatie over het zorgthema Medicatieveiligheid.
  • Mogelijkheid van LIM-NAlerts om patiënten via een digitaal uitnodigingsprotocol te attenderen op deelname aan het LIM-programma verder toegelicht.  

Wij wensen u veel plezier en succes bij het maken van deze e-learnings!

Nieuwe e-learning Hypertensie en update e-learning Maagbescherming

Hypertensie is een belangrijke risicofactor voor hartvaatziekten. Hart- en vaatziekten zijn in Nederland doodsoorzaak nummer twee. Omdat veel hartvaatziekten met geneesmiddelen behandeld of voorkomen kunnen worden, verdienen deze aandoeningen alle aandacht van de apotheek. Deze cursus behandelt een belangrijke risicofactor voor hartvaatziekten, namelijk hypertensie (verhoogde bloeddruk). Natuurlijk blijft de levensstijl niet onbesproken.
 
De e-learning Maagbescherming is herzien volgens de laatste NHG-standaarden. Zowel de niet-medicamenteuze als de medicamenteuze therapie is aangepast. Ook vindt u meer informatie over maagbescherming bij een gastric bypass. Door de aanpassingen is de e-learning opnieuw geaccrediteerd. 
 
Wij wensen u veel plezier en succes bij het maken van deze e-learnings!

Accreditatie e-learning 'Thuiszorg- of instellingspatiënten, omgaan met medicatieveiligheid'

Goed nieuws! De cursus ‘Thuiszorg- of instellingspatiënten, omgaan met medicatieveiligheid’ is vanaf nu ook geaccrediteerd voor apothekersassistenten en farmaceutisch consulenten. Voorheen was deze cursus alleen geaccrediteerd voor apothekers.

Vernieuwde e-learning ‘Astma en COPD’ voor apothekersassistentes!

De e-learning Astma en COPD is herzien volgens de laatste NHG-standaarden. Zowel de niet-medicamenteuze als de medicamenteuze therapie is aangepast. Ook vindt u meer informatie over het online zorgprogramma SARA. Door de aanpassingen is de e-learning opnieuw geaccrediteerd. Heeft u deze e-learning al eerder gemaakt? Dan telt deze e-learning opnieuw mee binnen de herregistratieperiode.

E-learning 'Diabetes en medicatie' herzien

De e-learning 'Diabetes en medicatie' is onlangs herzien, KABIZ-geaccrediteerd met 1 punt (1 SBU) en vanaf nu beschikbaar op het Service Apotheek Nascholingsportaal.
Belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Toevoeging nieuwe geneesmiddelen, zoals GLP-1 agonisten, SGLT-2 remmers en ultralangwerkende insulines met bijbehorende informatie
  • Op basis van nieuw advies dosering metformine bij nierfunctie 10-30ml/min aangepast
 Wij wensen u veel plezier en succes bij het maken van deze e-learnings!

Wijzigingen Kwaliteitsregister Apothekersassistenten per 1 juli 2017

Per 1 juli j.l. is het Kwaliteitsregister Apothekersassistenten Openbare Farmacie (KAOF) samengevoegd met het Kwaliteitsregister Apothekersassistent (KAA). Dit register wordt uitgevoerd door KABIZ. Via de website van KABIZ leest u wat dat voor u betekent.