Service Apotheek Nascholing

Welkom op de Service Apotheek Nascholing website


Via het overzicht dat getoond wordt onder 'Cursussen' kunt u direct starten met de e-learning van uw keuze door deze aan te klikken. U hoeft een e-learning niet in één keer af te ronden, maar kunt later terugkeren en verder gaan waar u gebleven bent.

Heeft u vragen over het gebruik van deze website, kijk dan ook eens in de menubalk onder 'Vragen?'. Hier wordt antwoord gegeven op veelgestelde vragen over deze nascholingsomgeving.

UPDATE Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KA)
Zoals eerder gecommuniceerd in de Service Apotheek nieuwsbrief van 25 juli 2017 is het KAOF-register per 1 juli 2017 opgegaan in het Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KA) bij Kabiz. Hierdoor lag het automatisch bijschrijven van punten even stil.

Goed nieuws! Alle punten die u (heeft) behaald na 1 juli 2017 worden weer automatisch bijgeschreven in uw portfolio.
Meer informatie of heeft u vragen over gegevens en/of behaalde punten van vóór 1 juli? De belangrijkste informatie over de wijzigingen vindt u hier, onderaan vindt u een link naar de veelgestelde vragen.

NIEUWS

Nieuwe e-learning Hypertensie en update e-learning Maagbescherming

Hypertensie is een belangrijke risicofactor voor hartvaatziekten. Hartvaatziekten zijn in Nederland doodsoorzaak nummer twee. Omdat veel hartvaatziekten met geneesmiddelen behandeld of voorkomen kunnen worden, verdienen deze aandoeningen alle aandacht van de apotheek. Deze cursus behandelt een belangrijke risicofactor voor hartvaatziekten, namelijk hypertensie (verhoogde bloeddruk). Natuurlijk blijft de levensstijl niet onbesproken.
 
De e-learning Maagbescherming is herzien volgens de laatste NHG-standaarden. Zowel de niet-medicamenteuze als de medicamenteuze therapie is aangepast. Ook vindt u meer informatie over maagbescherming bij een gastric bypass. Door de aanpassingen is de e-learning opnieuw geaccrediteerd. 
 
Wij wensen u veel plezier en succes bij het maken van deze e-learnings!

Accreditatie e-learning 'Thuiszorg- of instellingspatiënten, omgaan met medicatieveiligheid'

Goed nieuws! De cursus ‘Thuiszorg- of instellingspatiënten, omgaan met medicatieveiligheid’ is vanaf nu ook geaccrediteerd voor apothekersassistenten en farmaceutisch consulenten. Voorheen was deze cursus alleen geaccrediteerd voor apothekers.

Vernieuwde e-learning ‘Astma en COPD’ voor apothekersassistentes!

De e-learning Astma en COPD is herzien volgens de laatste NHG-standaarden. Zowel de niet-medicamenteuze als de medicamenteuze therapie is aangepast. Ook vindt u meer informatie over het online zorgprogramma SARA. Door de aanpassingen is de e-learning opnieuw geaccrediteerd. Heeft u deze e-learning al eerder gemaakt? Dan telt deze e-learning opnieuw mee binnen de herregistratieperiode.

E-learning 'Diabetes en medicatie' herzien
De e-learning 'Diabetes en medicatie' is onlangs herzien, KABIZ-geaccrediteerd met 1 punt (1 SBU) en vanaf nu beschikbaar op het Service Apotheek Nascholingsportaal.
Belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Toevoeging nieuwe geneesmiddelen, zoals GLP-1 agonisten, SGLT-2 remmers en ultralangwerkende insulines met bijbehorende informatie
  • Op basis van nieuw advies dosering metformine bij nierfunctie 10-30ml/min aangepast
 Wij wensen u veel plezier en succes bij het maken van deze e-learnings!

E-learning Antistolling
In een paar maanden al 60 keer gemaakt: de nieuwe e-learning voor apothekers ‘Antistolling’. Maakt u hem ook?!
Het aantal terhandstellingen van NOAC’s neemt toe. Waarom? Omdat de huisarts sinds eind 2016 NOAC’s mag initiëren en de ESC richtlijn ‘Boezemfibrilleren’ de voorkeur geeft aan NOAC’s ten opzichte van vitamine K-antagonisten. Maar waar moet u als apotheker op letten? Kunnen NOAC’s worden toegepast bij al uw patiënten?
 
Daarom hebben wij een nieuwe e-learning voor apothekers ontwikkeld: Antistolling. Na het volgen van deze e-learning kent u:
  • De geneesmiddelen bij antistolling
  • De verschillen tussen NOAC en VKA
  • Welk antithromboticum bij welke polyfarmacie goed past
  • De MFB Meerdere antithrombotica

Én kunt u een goed FTO met uw huisarts voorbereiden. Deze e-learning is geaccrediteerd met 3 KNMP-uren en 1,5 StiPCO punt. Veel plezier en succes bij het maken van deze e-learning! Tip: plan nu alvast een moment in uw agenda om de cursus te maken.