Service Apotheek Nascholing

Welkom op de Service Apotheek Nascholing website

Via het overzicht dat getoond wordt onder 'Cursussen' kunt u direct starten met de e-learning van uw keuze door deze aan te klikken. U hoeft een e-learning niet in één keer af te ronden, maar kunt later terugkeren en verder gaan waar u gebleven bent.

Heeft u vragen over het gebruik van deze website, kijk dan ook eens in de menubalk onder 'Vragen?'. Hier wordt antwoord gegeven op veelgestelde vragen over deze nascholingsomgeving.
 


***NIEUWS***
We automatiseren het aan- en afmeldproces van medewerkers!
Sinds de AVG van kracht is, mogen we geen persoonsgegevens meer via de mail versturen. Heeft u nieuwe medewerkers in dienst of vertrekken er medewerkers? En wilt u deze aan- of afmelden voor het nascholingsportaal? Dan gebeurt dit binnenkort automatisch. Zo verloopt het delen van persoonsgegevens via de beveiligde server van het nascholingsportaal, Xanti.

In de tussentijd

Het automatiseringsproces start over enkele weken. Wilt u in de mutaties doorgeven volgens de AVG-regels? Gebruik dan het aanmeldformulier of het afmeldformulier.
Nieuwe e-learning “Kinderdoseringen 2018’’ voor assistenten! 19-06-2018
Veel apotheken vinden het lastig om aan de inspectie eis te voldoen als het gaat om kinderdoseringen. Zo blijkt er vanuit de HKZ-certificering behoefte te zijn aan nascholing op dit onderwerp.  Daarnaast is het ook een actueel onderwerp in het nieuws. Deze e-learning is ontwikkeld om een recept voor kinderen goed af te handelen. Deze e-learning sluit aan op de Service Apotheek producten zoals de ServiceWijzer en is interactief gemaakt met drie filmpjes. Ook kunt ouders tips geven die ervoor zorgen dat de therapietrouw kunnen bevorderen. U weet aan welke eisen een recept voor kinderen moet voldoen en u kunt uw apotheekteam aansporen de medicatieveiligheid voor kinderen te waarborgen. De e-learning is geaccrediteerd voor assistenten met 2 SBU.
Plan hem alvast in voor later!

Wij wensen u veel plezier en succes bij het maken van deze e-learnings!Nieuwe E-learning Psoriasis 2018 voor assistenten! 07-06-2018
De e-learning psoriasis 2018 is net als de e-learning indifferente therapie 2018 onderdeel van het Zorgthema Huid 2018. Deze e-learning kan daarom als voorbereiding gemaakt worden op het Zorgthema Huid! Het is de eerste e-learning met ondersteunende filmpjes en bevat informatie over de Service Apotheek app. Daarnaast is deze e-learning ook een goede voorbereiding op de MFB psoriasis die voor juli 2018 gepland staat. Psoriasis staat ook vanaf 2018 nieuw in het jaarkalender!

Psoriasis is een huidaandoening die de kwaliteit van leven aanzienlijk kan verminderen. De apotheek kan een belangrijke rol innemen bij de begeleiding van patiënten met psoriasis. Hoewel psoriasis niet te genezen is, kan psoriasis namelijk wel medicamenteus en medicamenteus goed behandeld worden. De e-learning is geaccrediteerd voor assistenten met 2 SBU.

Wij wensen u veel plezier en succes bij het maken van deze e-learnings!

Minor FPZ 02-05-2018
Op dit moment zijn de studenten van de Minor FPZ van de opleiding Farmakunde hard bezig met het maken van een e-learning voor Service Apotheek. De doelgroep van de e-learning zijn apothekersassistentes. Om te zorgen dat de inhoud en de vorm van de e-learning geschikt en aantrekkelijk is voor de doelgroep zijn we op zoek naar apothekersassistenten die mee willen doen met de pilotfase. Lijkt het je leuk om zo een bijdrage te leveren aan de minor FPZ en je hebt tijd in de periode van 16 tot 23 mei? Stuur dan een mail naar: zorg@serviceapotheek.nl.


Motiveren, inspireren en delegeren! 11-04-2018

Handvaten nodig bij de implementatie van een nieuw beleid of project (bijvoorbeeld SARA)? En wilt u hierbij taken kunnen delegeren aan geschikte medewerkers op motiverende wijze? Volg dan de training ‘Motiveren, inspireren en delegeren’, verzorgd door Nicoline van Leeuwen en uw productspecialist. De training voor apothekersassistent, consulent, manager en apotheker! U schrijft u in via de volgende link in het nascholingsportaal.

 

Inlevingsvermogen aan de balie 16-04-2018
Het beroepsprofiel apothekersassistent is de laatste jaren erg in beweging. Bij het adviseren en voorlichten van de patiënt moet je als apothekersassistent communicatieve vaardigheden kunnen combineren met vakinhoudelijke kennis. Er is hierbij weinig ruimte voor het vragen van advies aan collega's. Als apothekersassistent moet je je gedrag kunnen afstemmen op uiteenlopende en soms onvoorspelbare patiëntkenmerken. Je moet zo goed mogelijk om kunnen gaan met eisend of agressief gedrag van patiënten. Maar wat nu als je in de schoenen kon staan van die ene vervelende patiënt? Als je zou horen, zien en voelen wat zij voelen, zou je de patiënt aan de balie dan anders behandelen? Klantbejegening is voor Service Apotheek belangrijk, omdat dit kan resulteren in betere zorg en meer werkplezier. Wil jij inspiratie opdoen en voelen hoe je in de schoenen van de patiënt kunt staan en je gedrag daarop proberen aan te passen? Kijk dan naar dit filmpje hier.


 

Update: nieuw in het bedrijfsopleidingplan 27-03-2018

  • Overige scholingen toevoegen aan het plan
  • Kwartaalrapportage naar beheerder van nascholingsportaal
  • Tweemaandelijkse voortgangsmail naar ingeplande medewerkers
  • Voor alle medewerkers planning nu ook in te zien onder kopje 'BOP' bij inloggen in portaal
 

Nieuw! Aan de slag met het bedrijfsopleidingsopleidingsplan! 21-02-2018
Maak een vertaling van uw doelstellingen en visie naar gerichte leeractiviteiten. Met het bedrijfsopleidingsplan van Service Apotheek heeft u een overzichtelijk plan van aanpak om uw team naar een hoger niveau te tillen. 

 Wat zijn uw voordelen?

Geďntegreerd scholingsportaal
• Adviezen op basis van teamsamenstelling
• Persoonlijk plan van aanpak
• Overzichtelijke monitoring
 

Het vernieuwde bedrijfsopleidingsplan (BOP) vindt u vanaf vandaag in het nascholingsportaal. De handleiding om het plan in te vullen, vindt u hier. De handleiding staat ook op eQuse en op intranet.
Let op: het oorspronkelijke BOP excel (OPN02.CF Bedrijfsopleidingsplan) komt hiermee te vervallen. 

 

Naamswijziging e-learning 19-02-2018

De naam van de e-learning thuiszorg- of instellingpatiënten, omgaan met medicatieveiligheid is gewijzigd naar: veilige principes, medicatieveiligheid en wijkverpleging: de rol van de apotheker. De accreditatie is nog steeds voor apothekersassistenten, farmaceutisch consulenten en apothekers geldig!

 

Twee vernieuwde cursussen voor assistenten! 03-01-2018

Goed nieuws: de assistenten e-learnings ‘Incontinentie’ en ‘Medicatieveiligheid’ zijn herzien en opnieuw geaccrediteerd.

Heeft u het hulpmiddelencontract van Zilveren Kruis? Een voorwaarde van dit contract is dat minimaal één apothekersassistent een geaccrediteerde nascholing heeft gevolgd. Wij bieden dit in de vorm van een e-learning aan. De e-learning ‘Incontinentie’ is opnieuw geaccrediteerd (met minimale wijzigingen ten opzichte van de eerdere versie) en beschikbaar op het Service Apotheek Nascholingsportaal. De e-learning is KABIZ geaccrediteerd met 2 SBU.

De e-learning ‘Het belang van bijwerkingen melden Lareb en LIM’ is opnieuw geaccrediteerd met 1 SBU onder de naam ‘Medicatieveiligheid 2018’.
Nieuw in deze e-learning:

  • Informatie over het zorgthema Medicatieveiligheid.
  • Mogelijkheid van LIM-NAlerts om patiënten via een digitaal uitnodigingsprotocol te attenderen op deelname aan het LIM-programma verder toegelicht.  


Wij wensen u veel plezier en succes bij het maken van deze e-learnings!